İşyeri Tesisatı Yapımı

İşyeri Tesisatı Yapımı

İşyeri Tesisatı Yapımı

İşyeri tesisatı yapımı, firmamız tarafından gerekli tüm adımlar uygulanarak ve kontroller sağlanarak çözüm odaklı ve yüksek güvenlikli anlayış çerçevesinde yapılmaktadır.

İşyeri tesisatı konusu genellikle yeni bir işyeri satın alan veya yeni bir işyerine taşınan insanlar için en önemli işlemlerden biridir. Tesisat kapsamında öncelikle işyerindeki yapısal sorunların giderilmesi, ardından dekorasyon işlemlerine geçilmektedir. Bu sayede işyerinin ihtiyacı olan her şey karşılanmış olacaktır. Bu aşamada doğru firma ve uzmanlıkla çalışmak diğer işlerden ciddi bir fark yaratacak ve zaman açısından çok daha az zaman alacaktır. Bizler bu noktada sizlerin her an destekçiniz oluyor ve işyerindeki tesisat işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

İşyeri Tesisatında Uygulanan Prosedürler

İşyeri tesisatı yapımı sırasında aktarılan enerji borular vasıtasıyla kullanım alanlarına iletilir. Bu borular bina içinde ve dışında her türlü ortamdan geçebilir. Yalıtılmamış tesisatlar ve borular, enerji nakli sırasında ısı kaybedecek veya kazanacaktır. Bu durumdan kaçınılmalıdır çünkü gereksiz enerji kaybına yol açacaktır. Sıhhi tesisat ve borular, onları dış ortamdan koruyacak bir malzeme ile yalıtılır. Ancak bu tek başına yeterli  değildir. Tesisatın yalıtılmaması ve boruların çeşitli hava olaylarından etkilenmemesi için tesisat örtüsü gereklidir. Kaplamada açıkta kalan alanlar üretilmeyecektir. Aksi takdirde, yalıtım tamamen etkili olmayacaktır. Başka bir deyişle, tüm kurulum baştan sona izole edilmelidir.

Günümüz sistemleri kullanılarak üretilen montaj panelleri, son derece önemli maliyet tasarrufları için kurulumun doğru çalışmasını ve kapı açılmasını sağlar. Binaların veya binaların ısıtılması ve soğutulması sırasında kaybedilecek enerji miktarını en aza indirmek ve tesisattan maksimum verimi sağlamak için tesisatın montajı sırasında kaplama yapılır. Elde edilen enerji tasarrufu sonucunda maliyetler önemli ölçüde azaltılmış ve bu maliyet düşüşü firmalar için çok önemli kazançlar sağlamaktadır. Sonuç olarak, montaj plakasının yapımında maliyetler oluşur; Ek bir yük olarak görülmemeli ve sonrasında kar faydası olarak görülmelidir.

İşyeri Doğalgaz Tesisatı

İşyeri tesisatı yapımı ile birlikte doğalgaz tesisatı da son derece kaliteli bir şekilde firmamız tarafından gerçekleştiriliyor. Evlerdeki doğalgaz tesisatlarından farklı olarak işyeri doğalgaz tesisatları endüstriyel tarzdaki binalar için ve farklı olarak büyük çapta yapılmaktadır. İşyeri doğalgaz tesisatlarında gerekli olan tüm prosedürlere uygun şekilde işlem sağlıyoruz.

Gerekli kurallar çerçevesinde sağlanan tesisat işlemleri işyerine uygun hale tesisatı getirmektedir. Bunlardan biri; doğal gaz tesisatlarında borular açıkça görülebilecek şekilde döşenmelidir. Ayrıca işyerinde doğalgaz tesisatında iç tesisat boruları taşıyıcı olarak kullanılmamalı, doğalgazın beton zemin altına döşenmemesine dikkat edilmelidir. İşyeri doğalgaz tesisatlarında kullanılan boruların belirli standartlarda imal edilmesi gerekmektedir. Doğalgaz tesisatlarında kullanılan kaynak, aynı veya yakın ergime aralığına sahip iki veya daha fazla metal parçanın, aynı cins malzeme katılarak veya katılmadan ısı, basınç veya her ikisi kullanılarak birleştirilmesi işlemidir. İşyeri doğalgaz tesisatlarında önem arz eden kaynaklar amaçlarına, uygulama yöntemlerine ve çalışma şekillerine göre sınıflandırılmaktadır.

Ayrıca doğalgaz tesisat boru hatları asansör boşlukları ve hava kanalları gibi kapalı noktalardan geçemediği için işyeri tesisatı yapımı ve  doğalgaz tesisatı yüksek hassasiyet gerektiren bir işlem olmaktadır. Bizler son derece gelişmiş bir firma olarak, çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak detaylı hesaplamalar ile işyeriniz için doğalgaz tesisatı işlemini gerçekleştiriyoruz. Sanayide işyeri doğalgaz tesisatlarından biri olan doğalgaz tesisatı, doğrudan enerji üretiminde diğer yakıt türlerinin yerini almaktadır. Doğalgazın yanma kolaylığı ve egzoz gazının bileşiminden dolayı işyerinde doğalgaz tesisatları çok faydalı görünmektedir. İşyerinde doğalgaz tesisatları, yakıt maliyetleri, bakım maliyetleri, yanma verimliliği gibi nedenlerle de sizler için daha avantajlı olacaktır.