Sanayi Tesisatı Yapımı

Sanayi Tesisatı Yapımı

Sanayi Tesisatı Yapımı

Sanayi tesisatı yapımı konusunda oldukça kaliteli ve kalıcı çözümler sunan firmamız sanayi ve endüstri alanlarında pek çok sistemi sizler ile bir araya getiriyor. Sanayi alanında farklı enerji ile çalışacak sistemlere dönük olarak sağlanan tesisat çözümleri, iş yükünü ve kapasitesini doğru karşılayacak özellikler taşıyor.

Sanayi İçin Doğru Tesisat Çözümleri

Elektrikle çalışan sistemler için, doğru şekilde kurulduğunda güç kaynağının sürekliliği ve güvenliği sağlanabilmektedir. Günümüzde sanayi ve fabrikalarda; çalışan makinelerin, güç dağıtımının, motorların ve cihazların kontrolü ayarlar üzerinden yapılır. Bu sistemler mühendislik çalışmaları sonucunda elde edilen projelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Binalarda farklı işlemleri gerçekleştirmek için birçok farklı sistem kullanılmaktadır. Şehir şebekesinden geçen elektrik enerjisi, öncelikle elektrik tesisatı yoluyla binaya iletilebilir.

Bahsedilen  bu sistem ve uygulamaların tümü, belirli bir proje sonunda bir uygulama gerektirir. Bu nedenle tüm bu uygulamaları gerçekleştirmek için elektrik hizmetleri farklı bölümlere ayrılmıştır. Bir binada akıllı ev sistemi kurulmak isteniyorsa öncelikle bilgisayar ağı kurulmalıdır. Bu sistemi kurmak için elektrik ve bilgisayar uzmanlığına sahip mühendisler birlikte çalışmalıdır. Böylece daha güvenli, daha ekonomik ve elektrik ve tesisat açısından daha verimli hale getirilebilir.

Sanayi tesisatı yapımı noktasında yalıtım konusu da epey önemli olmaktadır. Ülkemizdeki çoğu uygulamalarda boruların tavana ve yan duvarlara olan mesafesi ile borular arasındaki mesafeye yeterince dikkat edilmemiştir. Bu durum yalıtım işini zorlaştırmasının yanı sıra ideal yalıtım kalınlıkları uygulanamadığı için ısı kaybını da arttırı

Sanayi Alanında Doğalgaz Tesisat Yapımı

Sanayi tesisatı yapımı konusunda doğalgaz tesisatı da firmamız tarafından sağlanmaktadır. İlk kural olarak bu işlemin yetkili sertifikalara sahip firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Alanında deneyimli, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübeye sahip firmaları tercih etmeniz tavsiye edilir. Firmamız bu alanda birçok kuruluşun ticaretini yaparak kendini kanıtlamış bir firmadır. Müşteri odaklı firma olarak markamız doğalgazın tüketileceği tesislerde öncelikle iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun doğalgaz tesisat yapımı sağlamaktadır.

İlgili yasalar çerçevesindeki projelere uygun olarak gerçekleştirilen işlemler gerekli güvenlik koşullarının da göz önünde tutularak yapılmasını sağlar. Doğalgaz dönüşümü, gerekli gaz akışı ve basıncına göre ayarlanır. Montaj çalışmalarımızda; Bileşenleri ve ekipmanları TS, EN, ISO, IEC standartlarına göre seçiyoruz. Kazan ve brülörünün (brülör), kazan dairesi ve havalandırma sisteminin, güvenlik sisteminin ve baca gibi temel unsurların mevcut durumunu esas alıyoruz. Montajı yapılan doğalgaz hatlarını ihtiyaca göre gaz dağıtım noktalarından temin ediyor ve montaj sonrası şartnamelere göre projelendiriyoruz.

 • Gaz akış ve basınç değerleri belirlenir.
 • Boru hattının tasarımı bu tespitlere göre yapılır.
 • Tesisattaki yakma cihazlarının tipi ve yaşı dikkate alınır.
 • Kazan dairesinin konumu ve havalandırması teknik özelliklere göre yapılır.
 • Bacalar tahmini olarak onarılır veya gerekirse yeniden yapılır.
 • Kurulumun güvenliğini ve dayanıklılığını sağlamak için standartlara uygun malzemeler satın alınmakta ve ekibimizin sevk edilen uzman üyeleri tarafından hizmetimiz gerçekleştirilmektedir.
 • Gaz dağıtım noktası, tesisat için gerekli olan gaz akışına, gaz basıncına göre değişiklik gösterir.

Güvenli Boru Hatları

Firmamız sanayi tesisatı yapımı konusunda boru hattını, mekanik hasara ve aşırı gerilime maruz kalmayacağı güvenli konumlardan geçirmeye özen gösterir. Akaryakıt depoları, giderler, giderler, havalandırma boşlukları, asansör boşlukları, yangın çıkışları gibi yerlerden kesinlikle tesisat borusu geçirilmemektedir. Yeraltı gaz boru hatları, yeterince güvenli bir mesafede diğer borulara ve binalara yönlendirilir. Ayrıca üstün kalite odaklı bir firma olarak boru hattı geçiş noktalarında oluşabilecek mekanik gerilmelere karşı esnek bağlantı elemanları kullanmaktayız.

Firmamız tarafından ayrıca;

 • Muhafaza borusu için kaynak kullanılmayacaktır,
 • Bazı yerlere yardımcı borulama elemanı takılmayacaktır,
 • Korozyon riski, sıfıra indirilmiş olacaktır
 • Uygun bir havalandırma cihazı sağlanacaktır.

Ayrıca kurulum aşamasında gerekli olan sayaç boyutunun belirlenmesinde iki faktör önemlidir; Kurulum için gereken maksimum hava akışı ve sayaç hattındaki minimum gaz basıncı. Sanayi tesisatı yapımı ile birlikte firmamız bunları da dikkate almaktadır.