Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı

Yangın tesisatı yapımı herhangi bir yerde herhangi bir nedene bağlı olarak çıkan küçük ya da büyük çaplı yangınların söndürülmesi için gerçekleştirilmektedir. Yangın tesisatları hem günlük yaşam alanları hem de çalışma alanları ve okullar gibi alanlarda büyük önem taşırlar. Bu tesisatlar sayesinde yangınlar felaket boyutlara erişmeden söndürülerek olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmeyecek çalışılır. Küçük çaplı yangınlarda yangını tamamen söndürmeyi sağlayan yangın tesisatı sistemleri, çok büyük ve şiddetli yangınlarda ise itfaiye gelene kadar olan süreci yönetir.  Bu sayede yangının daha da geniş bir alana yayılması ve daha da büyümesi engellenerek söndürmeye çok ciddi katkılarda bulunulmuş olur. Yangın söndürme tesisatları sayesinde pek çok yerde yangınlar önemli problem olmaktan ziyade çözümlü bir durum haline gelir. Bahsedildiğini üzere yangın tesisatı sistemleri olası can ve mal kayıplarını büyük ölçüde engeller.

Yangın Tesisatının Uygunluğu

Yangından korunma tesisatlarının yönetmeliklere uygun olarak hesaplanması yangın tesisatı yapımı noktasında en önemli konulardan biridir. Kurulacak sistemin kapasitesi, yönetmeliklere uygun malzeme seçimi, hesap ve raporlara göre projenin çizimi sistemin önemli süreçleridir. Sistemin doğru kurulumu ancak doğru hesaplamalar ve doğru proje çizimleri ile mümkündür. Yangından korunma tesisatları çizilirken ihtiyaçlar ve tehlike durumları belirlenmeli ve buna göre kapasite seçimi yapılmalıdır. Kapasiteyi belirledikten sonra, kurulacak boru hattının boyutunu ve konumunu belirleyin, yangın pompası üzerinde hidrolik hesap yapın, çizim tamamlandıktan sonra projeyi tamamlayın ve yangın tesisatı hesap raporu verin. Onay alındıktan sonra başlamak üzere olan uygulama sürecinde, yangından korunma tesisat malzemelerinin belirlenmesinde yönetmeliklere uygun ve kalite standartlarını karşılayan malzemelerin seçimi son derece önemlidir. Yangından korunma tesisatlarının mühendislik hesapları, çizimleri ve raporları hazırlayabilmesi için montaj konusunda uzman bir ekip ile çalışılması gerekmektedir.

Yangın söndürme tesisatları farklı farklı çeşitlerde kişilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu çeşitlilikler yapılacak tesisatın türüne, modele ve kurulum özelliklerine göre belirlenir. Yangın tesisatları hayati bir önem taşıdıklarından uzun ömürlü kullanımı gerekli bakım ve planlı kontrollerle mutlaka sağlanmalıdır. Bu noktada uzman kişilerden de kolayca destek alabilme imkanınız bulunuyor.

Yangın Tesisatı Malzemeleri

Bir yangın tesisatı yapımı gerçekleştirilmek istendiğinde farklı farklı pek çok malzemeden yararlanılıyor. Bu malzemelerin kalitesi çok büyük önem taşıyor. Malzemelerin seçimini yangın tesisatının yapılacağı alan ve mekan belirliyor. Çünkü her alan ve mekan için farklı malzemeler gerekli olmaktadır. Örneğin iş alanlarında farklı bir yangın tesisatı kullanılırken yaşam alanları olan evlerde daha farklı modellerde yangın tesisatı gerçekleştirilir.

Yangın söndürme tesisatlarının çoğunlukla yangını söndürme işlemini su püskürtme yöntemi ile yaptığı hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Ancak bu yönteme ek bazı yangın söndürme tesisatları ve sistemlerinde köpük ve benzeri gibi şeyler de yangını söndürme işleminde kullanılmaktadır.  Su, köpük ve benzeri şeylerin püskürtme şeklinde kullanılabilmesi için yangın tesisatları yapımında sprinkler başlık ve diğer başlıklar kullanılır.

Genel olarak bakıldığında hemen hemen tüm yangın tesisatları otomatik bir şekilde kolayca açılabilme odaklı düzenlenir. Bu otomatik bir şekilde açılabilme özelliği, valf denilen nesne tarafından gerçekleştirilmektedir. Yangın tesisatı yapımı dendiğinde akla tabi ki boruları da geliyor. Borular yangın tesisatı sistemlerinin en önemli malzemeleri arasında büyük bir öneme ve de göreve sahiptir. Çünkü borularla oluşturulan bu sistemde yangın söndürülürken kullanılacak olan madde borular sayesinde yangın olan alan ya da mekanın her tarafına iletilir.  Bu nedenle de yangın söndürme tesisatları söz konusu olduğunda borular ve diğer malzemelerin hepsinin kalitesin muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.

Yazar hakkında

admin administrator