Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

 

Doğalgaz tesisatı yapımı hayatın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan ve en fazla tercih edilen ısıtma sistemlerinden biri olmaktadır. Günümüzde artık çoğu evde doğalgaz tesisatı kullanılır.  Ancak doğalgaz tesisatı yapısı gereği son derece dikkatli ve özenli bir çalışma ister. Bu nedenle de doğal tesisatının yapım aşamasında bu işin uzmanlara bırakılması çok daha doğru olacaktır. Doğalgaz tesisatı yapımı çoğunlukla iki aşamadan geçer. İlk aşamada tesisatın uygulanacağı alan belirlenir ve gerekli kontroller sağlanır. İkinci aşama ise döşemenin gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada tesisat döşemesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına kullanılacak olan malzemelerin kesinlikle eksik olmaması gerekmektedir. Ayrıca tesisatın dağıtıcı firmaların prosedürlerine göre yapılması gibi bazı önemli noktalar da bulunmaktadır. Bu nedenle doğalgaz tesisatı yapımı konusunda mümkün mertebe uzman ellerden yardım alınmalıdır.

Doğalgaz tesisatı yapımı konusunda pek çok malzemeye ihtiyaç duyulur. Gaz vanası, bağlantı kelepçesi, bağlantı rakorları ve kombi gibi malzemeler kullanılır. Tesisatın daha güvenli ve daha pratik gerçekleştirilebilmesi adına malzemelerin kalitesi büyük bir önem taşır. Gaz vanası basınç ve akışı düzenleyici en önemli malzemelerden biridir. Bağlantı kelepçesi ise tesisatın sağlamlaştırılmasını sağlayarak tesisatı bitirir.

Doğalgaz Tesisatında Dikkat Gerektiren Noktalar

Doğalgaz tesisatı yapımı konusunda kişilerin dikkatini gerektiren pek çok nokta vardır. Bu noktalar hem tesisatın yapımı aşamasında bir sorunla karşı karşıya kalınmaması adına hem de kişilerin can güvenliği adına büyük ölçüde önem taşımaktadır. Bu nedenle de yukarıda bahsedilen aşamalardan olan tesisatın yapılacağı alanın belirlenmesi aşamasında alanın tesisata uygun olup olmadığı iyice araştırmalı, başka bir tesisat sistemi ile örneğin elektrik tesisatı ile yakın olup olmadığına bakılmalıdır. Çünkü iki tesisatın birbirine çok yakın alanlarda gerçekleştirilmesi can güvenliği açısından son derede tehdit edici olabilmektedir.

 

Dikkat gerektiren bir diğer nokta ise doğalgaz tesisatının temel ürünlerinden biri olan boruların bağlantı kelepçesi denilen ürünlerle sıkı bir şekilde bağlanması ve sabitlenmesi gerekir.  Bu da boruların zamanla herhangi bir bağlantı kopukluğu yapmasını büyük ölçüde önler.

Doğalgaz tesisatı yapımında tercih edilecek olan malzemelerin kalitesi de büyük önem arz eder. Çünkü kaliteli malzemeler tesisatın kullanım ömrünü belirleyici faktördür.  Bu yüzden kısa vadelerde tesisat sorunları yaşamamak adına malzemelerin kaliteli bileşenlerden meydana gelmesi gereklidir. Kaliteli bileşenlerden meydana gelen malzemeler ayrıca doğalgaz tesisatının zamanla aşınma, herhangi bir sızıntı yapma gibi sorunların yaşanmasını da kolayca engeller.  Bu kaliteli malzemelerin yapısı ve özellikleri ile birlikte tüm bahsedilen noktalarda uzman bir kişiden yardım alınarak tesisat sistemleri oluşturulmalıdır.

Doğalgaz Tesisatının Sağladığı Avantajlar

Doğalgaz tesisatı yapımı en başta insanların ısınma ihtiyacını kolay bir şekilde karşılamaktadır. Böylece kömür ve odun yakma gibi alternatiflere göre daha ön planda tutulur. Doğalgaz tesisatı ayrıca yakıldığı zaman herhangi bir şekilde bir karbon taneciği oluşumu sağlamadığı için son derece güvenli ve sağlıklıdır. Buna ek kazan dairesi adı verilen yerlerin son derece temiz kalabilmesi de karbon taneciklerinin oluşmaması ile ilgili bir durumdur.  Doğalgaz tesisatı sağlamakta olduğu yüksek verimlilik ile kullanıcılara maksimum sıcaklık sağlayabilir. Çünkü doğalgaz tesisatında yakıcı moleküller ve yanıcı moleküller birbirleri ile kolay bir şekilde temasa geçmektedirler.  Doğalgaz tesisatları diğer ısıtma türlerinden farklı olarak bir ön yakma hazırlığına gerek duymaz. Bu da kullanıcılara kolaylık ve zamandan tasarruf sağlarken doğalgaz tesisatını da daha önemli kılar. Doğalgaz tesisatı hem son derece verimli hem de mali açıdan daha az masraf gerektiren tesisatlardan biri olma özelliğine sahiptir.

Yazar hakkında

admin administrator